For leietakere

Om Stiftsstaden-konsernet

Stiftsstaden-konsernet ble etablert av Lasse Høyem i 1999 og har siden den gang vært igjennom en omfattende ekspansjon. I dag fremstår selskapet som en profesjonell aktør innenfor eiendomsmarkedet med 100 selskaper innenfor boligutleie, prosjektutvikling og investering. Med totalt 77 ansatte fordelt på våre kontorer i Oslo, Trondheim, Hitra, Bergen og Berlin forvalter vi eiendoms- og selskapsverdier for 2,5 mrd NOK.

Stiftsstaden Boligutleie

Selskapet har helt eller delvis eierskap til over 1.500 utleieforhold, i Trondheim, Bergen og Berlin. Vi har stor bredde i utvalget, hybler, bokollektiv, enkeltleiligheter og noen luksuriøse leiligheter og eneboliger. Vi eier og drifter også Stiftsstaden Studentby. Vi tilstreber høy kvalitet på våre utleieenheter og oppgraderer enhetene fortløpende. Dette gjør at vi holder en god og moderne standard. I alle våre utleieenheter har vi høyt fokus på at brannsikkerheten er  ivaretatt, og at eiendommene holdes i orden innvendig og utvendig. I tillegg påstreber vi at det alltid skal være orden i fellesarealer og utenfor eiendommene. Kort responstid ved mangler er svært viktig for oss.

Stiftsstaden Prosjektutvikling

Selskapet er blant annet fundert på langsiktig arealplanarbeid, og har betydelig kompetanse på samtlige prosesser som inngår ved reguleringsarbeidet. Selskapet er kjent med og har bred erfaring fra de respektive politiske prosesser, og har gjennomført flere bolig- og næringsprosjekter både på Østlandet og i Trøndelag. Vi har opparbeidet en betydelig «arealbank», med flere reguleringsplaner/prosjekter løpende til enhver tid. Selskapet arbeider løpende med flere samarbeidspartnere. Vi har drevet denne virksomheten siden 1999 og er nå involvert i flere større prosjekter i de to nevnte geografiske områder.

Stiftsstaden Investeringsselskap

Selskapet håndterer de av Stiftsstaden konsernets investeringer som ikke inngår i hovedvirksomheten, typisk dette er investeringer i eiendomsselskaper og prosjekter hvor vi kan bidra med vår eiendomskompetanse og gjerne sammen med lokale partnere. Den lokale forankringen er helt avgjørende for vårt arbeid. I virksomheten bruker vi vår eiendomskompetanse til å tilføre prosjektene økt verdi/avkastning. Vår investeringsvirksomhet styrker konsernets totale virksomhet og gir oss god løpende avkastning.