For leietakere

Kontakt oss

Vi svarer innen 24 timer!

459 64 860
Send oss gjerne en SMS

Et lite tips

Før du tar kontakt med oss kan det hende du finner svar på det du lurer på i vår FAQ under.

459 64 860
Drift og vedlikehold

Ofte stilte spørsmål

 • Når utbetales depositum?

  Depositumet utbetales snarest etter utflytt dersom det ikke er noen anmerkninger. Normalt vil utbetalingen da skje 10-25 dager etter utflytt. Dersom det er anmerkinger og saker å håndtere vil utbetalingen ta inntil 8 uker, alt etter hva det gjelder. Dersom utleier og leietaker ikke blir enig om oppgjøret vil utbetalingen ta lengre tid, etter nærmere angivelser i Husleieloven.

 • Når kan jeg levere oppsigelse på leieforholdet?

  Alle våre kontrakter er en standard leiekontrakt med bindingstid på 3 år. Man kan likevel i løpet av leieforholdet si opp én gang per år. Dette må skje innen utgangen av februar, med utflytt 01.08 samme år.

 • Hvordan sier jeg opp leieforholdet?

  Alle oppsigelser må være skriftlige, og utenom leiekontraktens bindingstid. Samtlige leietakere på kontrakten må signere oppsigelsen. Oppsigelsen sendes; utleie@stiftsstaden.no

 • Jeg bor i kollektiv og ønsker å flytte, men mine romkamerater ønsker å fortsette å bo der, går det?

  Du kan ikke si opp leieforholdet på vegne av andre. Dersom to eller flere leier sammen, hefter dere solidarisk for leieavtalens forpliktelser. Har du signert egen kontrakt, kan du likevel flytte uten at dette har noen betydning for resten av kollektivet.

 • Hvorfor får jeg varsel på for sent betalt husleie før det har gått 14 dager?

  Hos Stiftsstaden Bolig er fristen for å betale husleie den 1. hver måned. Det kommer et varsel hvis ikke husleien er innbetalt den 10. og 17. hver måned og det påløper et salær for varsel. Leietaker vil da ha 14 dager på å betale skyldig leie og omkostninger. Prosessen som fører til utkastelse starter umiddelbart ved betalingsmislighold.

 • Kan man betale husleien senere?

  Nei, leien skal betales forskuddsvis den 1. i hver måned. Skulle betalingen av ulike grunner være forsinket, er det viktig å ta kontakt med utleieavdelingen. utleie@stiftsstaden.no

 • Hva er indeksregulering?

  Indeksregulering er justering av husleien i henhold til endring i konsumprisindeksen. Indeksregulering kan tidligst settes i verk et år etter at siste leieprisfastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeksen som forelå ved kontraktstart. Konsumprisindeksen finner man på www.ssb.no.

 • Jeg ønsker å kontakte vaktmester eller har behov for å varsle om tekniske feil i boligen, hva gjør jeg?

  Ta kontakt med vaktmester/driftsavdeling på trondelag@bocoliving.no

 • Kan vi male i leiligheten (evt. annen oppussing)? Hvem skal i så fall betale for dette?

  Det må avtales særskilt mellom utleier og leietaker hva som skal gjøres og hvem som skal betale for dette. Slikt skal avtales skriftlig.

 • Vedlikehold i boligen under leieperioden, er jeg ansvarlig for dette?

  Som leietaker har du ansvar for å vedlikeholde boligen, herunder låser, sikringer, vindusruter, kraner, brytere, kontakter, lyspærer og lignende. Du kan lese mer om dette i din leiekontrakt.

 • Hva skjer etter visning, når jeg har fått beskjed om at jeg får leie leiligheten eller hybelen?

  Du vil ganske umiddelbart motta innloggingsinformasjon ( både pr. SMS og pr. mail) til hybel.no. Du må nå logge inn, lese gjennom kontrakten, og signere med BankID. Så snart depositum og første husleie er innbetalt, avtaler vi tidspunkt for formell overtakelse av boligen.

 • Hva skjer på overtakelsen når jeg skal flytte inn?

  På overtakelsen går vi gjennom boligen sammen, og du skal godkjenne at vaskingen er ok. Dersom du ikke godkjenner vaskingen, blir vi enig om et beløp du får i reduksjon på neste måneds husleie, eller vi bestiller vaskebyrå. Deretter leser vi av strøm-måleren, og flytter strømanlegget over på deg. Du trenger altså ikke tenke på å bestille strøm i forkant- vi hjelper deg med dette. Vi avslutter med å signere på overtakelses-skjemaet, hvor du også kvitterer på mottak av nøkkel.

 • Hva skjer på overtakelsen når jeg skal flytte ut?

  I god tid før du flytter ut, får du tilsendt en oversiktlig vaskeliste av oss, som viser alle våre kontrollpunkter. På overtakelsen skal vi godkjenne vaskingen din. Dersom vaskingen din ikke blir godkjent, blir vi enig om en sum som vi trekker fra depositumet ditt. Denne summen får neste leietaker i fratrekk på husleien, eller vi bruker den til å betale faktura til vaskebyrå. Deretter leser vi av strøm-måleren. Vi avslutter med å signere på overtakelses-skjemaet, hvor du også kvitterer på at du har overlevert nøkkel.

 • Når skal husleien betales?

  Husleien skal betales innen den 1. i hver måned.

 • Hvor stort er depositumet?

  Depositumet tilsvarer 3 måneders husleie. Vi oppretter depositumskonto i ditt navn.

 • Hva er Leiegaranti?

  Leiegaranti er et godt alternativ til depositum ved leie av bolig. Leiegaranti er en garanti og ingen forsikring. Det betyr at dersom du blir skyldig husleie eller påfører leiligheten skade, og garantiselskapet må utbetale det du skylder, må du som leier tilbakebetale alle utlegg til selskapet for å unngå inkasso og betalingsanmerkning.

 • Hvordan får jeg Leiegaranti?

  Leiegaranti tegnes ved leiekontraktinngåelse. For å kunne tegne Leiegaranti kreves en godkjent kredittsjekk uten betalingsanmerkning.

 • Hva koster Leiegaranti?

  Leiegaranti har en engangskostnad på 12-15% av garantibeløpet i den aktuelle leiekontrakt, og løper i inntil 3 år. Garantibeløpets størrelse settes fra 3 til 6 måneders husleie, altså tilsvarende nivået på et depositum, og i henhold til Husleieloven. Leier får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold.

 • Hvor lang er oppsigelsestiden?

  Våre kontrakter er tidsbegrensede på minimum 3 år, men med mulighet for oppsigelse 1 gang pr. år. Oppsigelsen sendes pr. mail innen 1.mars, og slik at utflyttingen blir 31.07/ 01.08.

 • Hva skal jeg gjøre dersom jeg lurer på noe, eller jeg finner feil og mangler på leiligheten etter at jeg har flyttet inn?

  Under hele leieperioden får du lett tak i oss, både pr. telefon og pr. mail. Dersom du har spørsmål knyttet til selve leieforholdet eller f.eks faktura, tar du kontakt med utleieansvarlig. Dersom du har praktiske spørsmål knyttet til leiligheten, tar du kontakt med driftsansvarlig.

 • Hvorfor velge bolig gjennom BO Coliving?

  Vi er en stor aktør innen boligleiemarkedet i Trondheim, og vi har boliger i alle størrelser og antall soverom. Vi tar godt vare på gode leietakere. Sjansen er stor for at du i løpet av leieperioden finner nye, gode venner, og kanskje ønsker du å bo sammen med dem. Stiftsstaden vil da kunne legge til rette for å finne ny bolig for deg og dine venner. Som god leietaker hos hos, vil du stå først i køen for å velge bosted blant alle våre eiendommer.